Gdzie nas znajdziesz

01.

Telefon

+48 12 298 07 60

03.

Nasz adres

LOCKUS Sp. z o.o.
ul. Skarżyńskiego 14,
31-866 Kraków
NIP 679-25-91-757
REGON 357089377

02.

Email

kontakt@lockus.pl

04.

Teleinvention Contact Center

Tel.: +48 12 298 07 60
E-mail: kontakt@teleinvention.pl
ul. Skarżyńskiego 14,
31-866 Kraków

Zapraszamy do kontaktu z nami aby uzyskać więcej informacji

Informacje dodatkowe
Spółka zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000023101, o kapitale zakładowym 3.950.000 złotych opłaconym w całości.

NIP: 679-259-17-57
Regon: 357089377

Inspektor Ochrony Danych:

Maciej Kaczmarski
iod@lockus.pl

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez firmę LOCKUS Sp. z o.o. dostępne są tutaj: