Gdzie nas znajdziesz

01.

Telefon

+48 12 298 07 60

03.

Nasz adres

LOCKUS Sp. z o.o.
ul. Skarżyńskiego 14,
31-866 Kraków
NIP 679-25-91-757
REGON 357089377

02.

Email

kontakt@lockus.pl

04.

Teleinvention Contact Center

Tel.: +48 12 298 07 60
E-mail: kontakt@teleinvention.pl
ul. Skarżyńskiego 14,
31-866 Kraków

Zapraszamy do kontaktu z nami aby uzyskać więcej informacji

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w celu odpowiedzi na prośbę o kontakt bezpośredni jest Lockus sp. z o.o. w Krakowie. Każdej osobie przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Więcej informacji na temat przetwarzania Państwa danych osobowych dostępne jest w Polityce prywatności.

Informacje dodatkowe
Spółka zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000023101, o kapitale zakładowym 3.950.000 złotych opłaconym w całości.

NIP: 679-259-17-57
Regon: 357089377

Inspektor Ochrony Danych:

Maciej Kaczmarski
iod@lockus.pl

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez firmę LOCKUS Sp. z o.o. dostępne są tutaj: