Kontakt

LOCKUS Sp. z o.o.
ul. Skarżyńskiego 14,
31-866 Kraków
Tel.: +48 12 298 08 00
Fax: +48 12 298 08 01
E-mail: kontakt@lockus.pl
Teleinvention Contact Center
Tel.: +48 12 298 08 00
E-mail: kontakt@teleinvention.pl

Informacje dodatkowe

Spółka zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000023101, o kapitale zakładowym 3.950.000 złotych opłaconym w całości.

NIP 679-25-91-757

REGON 357089377

Inspektor Ochrony Danych:
Wojciech Kwiecień
iodo@lockus.pl

Menu