Zgoda na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych

Wyrażam zgodę na używanie przez LOCKUS Sp. z o.o. , telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, których jestem użytkownikiem, dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800).

Oświadczam, że zostałam(em) poinformowana(y) o przysługującym mi prawie cofnięcia zgody w dowolnym momencie poprzez kontakt z LOCKUS Sp. z o.o. (telefonicznie pod numerem +48 12 298 05 83, mailowo: zgody@lockus.pl) lub za pomocą formularza znajdującego się na stronie: Wycofanie zgód marketingowych.

Menu