Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez LOCKUS Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Skarżyńskiego 14 w celu prowadzenia działań marketingowych.

Rozumiem, że podanie danych jest dobrowolne i obejmuje przetwarzania danych w przyszłości, jeśli nie zmieni się cel przetwarzania. Mam prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Moje dane osobowe będą przetwarzane przez LOCKUS Sp. z o.o. do momentu cofnięcia przeze mnie zgody, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które dokonano na podstawie tej zgody, przed jej cofnięciem. Rozumiem, że posiadam prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Prawo do przeniesienia danych, o ile będzie istnieje techniczna możliwość, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie poprzez kontakt z LOCKUS Sp. z o.o. (telefonicznie pod numerem +48 12 298 05 83, mailowo: iodo@lockus.pl) lub za pomocą formularza znajdującego się na stronie: Wycofanie zgód. Rozumiem że przysługuje mi prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: Wojciech Kwiecień, email: iodo@lockus.pl

 

Menu