Zgoda na otrzymywanie informacji marketingowych

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od LOCKUS Sp. z o.o. informacji marketingowych drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

Oświadczam, że zostałam(em) poinformowana(y) o przysługującym mi prawie cofnięcia zgody w dowolnym momencie poprzez kontakt z LOCKUS Sp. z o.o. (telefonicznie pod numerem +48 12 298 05 83, mailowo: zgody@lockus.pl) lub za pomocą formularza znajdującego się na stronie: Wycofanie zgód marketingowych.

Menu