SZKOLENIE: System BMS- od koncepcji do wdrożenia

  • 29 czerwca 2017

W dniach 21-22 czerwca odbyło się autorskie szkolenie LOCKUS z zakresu systemów BMS. Dwudniowy program szkolenia obejmował m.in. zagadnienia funkcjonalności systemów (monitorowanie, sterowanie, raportowanie), integracji oraz eksploatacji i kosztów obsługi.

W programie znalazły się także tematy energooszczędności i optymalizacji zużycia energii, kwestie sieci budynkowej, jej typów i protokołów sieciowych. Osobnym punktem było omówienie problematyki wyboru systemu BMS, procesu projektowego oraz etapów i zakresów jego wdrażania w kontekście technicznym i organizacyjnym.

Całość programu została oparta na rzeczywistych przykładach wdrożeń systemu BMS na polskim rynku.

Więcej informacji na temat naszych szkoleń BMS dotyczących automatyki budynkowej można znaleźć na stronie: https://projektbms.pl/szkolenie-bms-kurs-automatyka-budynkowa/

 

Menu