Projekt BMS: Relacja z debaty

  • 21 października 2016

Kluczową częścią wydarzenia Projekt BMS była debata: Efektowny czy efektywny? Jak BMS wpływa na energooszczędność budynków?

W dyskusji udział wzięli  praktycy tematyki BMS i komercyjnych zastosowań:

  • pan Damian Kaczmarek – Prezes Zarządu Prodam,
  • pan Andrzej Dudała – Kierownik Sekcji BMS, Campus 600-lecia Odnowienia UJ,
  • pan Paweł Kwasnowski z Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH,
  • pani Ewa Kosmala – Członek Zarządu PLGBC,
  • pan Michał Pierzchalski – Dyrektor Pracowni Projektów Budynków Energooszczędnych KAPE – reprezentujący Patrona Honorowego konferencji.
Goście skupili się na zagadnieniu wymogów prawnych, certyfikacyjnych oraz współpracy inwestora i projektanta przy właściwym, i zasadnym doborze rozwiązań dla danego budynku.
Debatę prowadziła pani Magdalena Kniszner, Prezes Zarządu Lockus Sp. z o.o.
Więcej >>>
Menu