Projekt BMS: nowa jakość w kalendarzu imprez branżowych

  • 8 czerwca 2016

Koncepcja automatyzacji budynków nie jest niczym nowym, ale w ostatnich latach przeżywa rozkwit. Wśród czynników wpływających na rozwój rynku należy wymienić: obostrzenia narzucane przez lokalne rządy, których celem jest zrównoważenie zużycia energii, rosnącą świadomość w dziedzinie technologii bezprzewodowych, rozwój w zakresie integracji technologii oraz IoT (Internet of Things).

Trendy rozwoju branży zmierzają do automatyzacji procesów, obniżania kosztów ogólnych, integracji multifunkcjonalnej w jednym narzędziu oraz minimalizacji czynnika błędu ludzkiego. Wzrost oszczędności i komfortu użytkowania to tylko nieliczne z korzyści, jakie można osiągnąć dzięki wdrożeniu zintegrowanych systemów zarządzania budynkiem. Proces dojrzewania polskiego sektora nieruchomości komercyjnych osiągnął moment, w którym kluczowa staje się potrzeba edukacji i dialogu wokół dostępnych technologii BMS, ich integracji oraz efektywności.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku powstało wydarzenie Projekt BMS. Ideą wydarzenia jest tworzenie ogólnopolskiego, flagowego miejsca spotkań dostawców i odbiorców zainteresowanych rozwojem oraz użytkowaniem systemów BMS, Smart Building i technologii automatyki budynkowej w Polsce.

Projekt BMS odbędzie się 12-13 października 2016 w Hotelu Magellan*** Spa & Business w Wolbórzu.

Szczegółowe informacje na stronie wydarzenia www.projektbms.pl

Menu