Spółki Lockus Sp. z o.o. oraz Teleinvention Sp. z o.o. w związku z przystąpieniem do procedury połączenia obydwu spółek sporządziły plan połączenia.
Pliki do pobrania:

Plan Połączenia Spółek

Menu